De Landelijke Gilde is een socio culturele plattelandsvereniging

met uitdrukkelijke aandacht voor de landbouw, sociaal bewogen, milieubewust, maatschappelijk

geëngageerd en christelijk pluralistisch geïnspireerd .

De Landelijke Gilde HOFSTADE is binnen de fusiegemeente Zemst een vereniging met

als lokaal het parochiecentrum Hofstade, Ambroossteenweg 2, 1981 HOFSTADE (ZEMST)

.